no
Seminarer
06.09.2014-07.09.2014. Bulgaria. Gabrovo.  Elite Coaches Course
18.11.2013-21.11.2013. Hviterussland. Minsk.  Sjette samling
03.11.2013-13.11.2013. Tbilisi. Georgia.  Olympic Solidarity
06.06.2013-08.06.2013. Moldova. Chisinau.  Trenerkurs (EHF)
25.04.2013-26.04.2013. Armenia. Yerevan.  Trenerkurs (EHF)

International Handball Academy Scandinavia

Hovedmålet med dette prosjektet er å lage en enhetlig informasjonsbase om håndball. Denne informasjonsbasen viser tendensen i den moderne håndballen og gir muligheter for å utarbeide en langsiktig spillerutviklingsprogram, som omfatter spillere fra 7 til 19 år.


Den moderne treningsmetoden er fundamentet for en langstig spillerutviklingsprogram i håndball

For trenere

Bruk av informasjonen på databasen gir muligheten til trenerne betraktelig forenklet jobb for å utarbeide en eller flere øktplaner, og hvis det er nødvendig få opplæring med bruk av den moderne Internet Technology (IT).


For spillere

Spillere fra forskjellige aldersgrupper får muligheten til å sammenligne tekniske detaljer fra de forskjellige elementene som de behersker med bruk av malen for teknisk utførelse. Deretter kan spilleren korrigere sin egen teknisk utførelse og på denne måten øke sin individuelle nivå i den tekniske forberedelsen.


Basen for informasjon består av følgende:

1. Moderne klassefisering for de tekniske elementene i angrep for utespillere

  • Grep – 60 former
  • Avlevering 62 former
  • Dribling 17former
  • Skudd 65former
  • Finte 102former
  • Sperre 37former

  2. Moderne klassefisering for de tekniske elementene i forsvar for utespillere

   • Forflytning 5former
   • Snapping 43former
   • Hindring av grep 26former
   • Skyving 13former
   • Ballfratagelse 16former
   • Ballblokkering- 16former
   • Presse ut 4former
   • Ballfratagelse fra hånd 34former
   • Stansing av armbevegelse med ball 10former
   • Låsing 25former
   • Håndtering av sperre 20former

   3. Moderne klassefisering for angrepstaktikk, som samler inn alle kombinasjonene og samspill fra fire hovedangrepssystem

    • Pådrag
    • Opprulling
    • Kantovergang
    • Midtovergang
    • Sidebakspillerovergang
    • Utgang av linjespiller
    • Kryssningsspill
    • Blandet kombinasjon
    • Overtall
    • Kombinasjon med oppstilling på frikastlinjen
    • Fremoverspill

    4. Moderne klassefisering for forsvarstaktikk

     • Formasjon 0:6
     • Formasjon1:5
     • Formasjon3:3. Antall varianter 4
     • Formasjon3:2:1
     • Formasjon4:2.Antall varianter 4
     • Formasjon5:1.Antall varianter 8
     • Formasjon6:0.Antall varianter 7
     • Formasjon5+1
     • Formasjon4+2
     • Formasjon56

     5. Øvelsesbank

      • Grep og avlevering 1 314 øvelser
       • Dribling 203øvelser
        • Skudd 185øvelser
         • Finte 228øvelser
          • Sperre 190øvelser
           • Forflytning 251øvelser
           • Snapping 817 øvelser
            • Hindring av grep 406 øvelser
             • Skyving 226øvelser
              • Ballfratagelse 246øvelser
               • Ballblokkering- 82øvelser
                • Presse ut 142øvelser
                 • Ballfratagelse fra hånd 779øvelser
                  • Stansing av armbevegelse med ball 491øvelser
                   • Låsing 834øvelser
                    • Håndtering av sperre 173øvelser
                    • Leker og stafetter- 240
                     • Fysikk 1 166øvelser
                     • Angrepstaktikk - 3 244øvelser

                     6. Moderne metodikk for teknisk og taktisk trening

                      • Klassifisering av teknikk
                      • Klassifisering av taktikk
                      • Klassifisering av håndballøvelser
                      • Læringsstadiene i innlæringen av teknikk
                      • Samhandlingsmønstre av forskjellige deler av teknisk og taktisk trening

                      7. Øktplanene

                       • B.Sk 2 - 2. klasse, spilleralder 7-8 år 77 økter
                       • B.Sk 3 - 3. klasse, spilleralder 8-9 år 76 økter
                       • B.Sk 4 - 4. klasse, spilleralder 9-10 år 120 økter
                       • B.Sk 5 - 5. klasse, spilleralder 10-11 år 127 økter
                       • B.Sk 6 - 6. klasse, spilleralder 11-12 år 175 økter
                       • B.Sk 7 - 7. klasse, spilleralder 12-13 år 178 økter
                       • U.Sk 1 - 8. klasse, spilleralder 13-14 år 222 økter

                       Våre samarbeidspartnere
                       FHG

                       Authorization
                       Advarsel: kopiering, printing og deling av meterialet er forbudt.

                       Apple

                       Android

                       Apper i salg
                       Leker i håndball. Alder fra 6 til 10 år.
                       Leker i håndball. Alder fra 6 til 10 år. Leker i håndball. Alder fra 6 til 10 år.
                       Leker i håndball. Alder fra 6 til 10 år.
                       Leker i håndball. Alder fra 11 til 13 år.
                       Leker i håndball. Alder fra 11 til 13 år. Leker i håndball. Alder fra 11 til 13 år.
                       Leker i håndball. Alder fra 11 til 13 år.
                       Leker i håndball. Alder fra 14 år og eldre.
                       Leker i håndball. Alder fra 14 år og eldre. Leker i håndball. Alder fra 14 år og eldre.
                       Leker i håndball. Alder fra 14 år og eldre.

                       Alle appene »

                       Apper under produksjon
                       Forsvarstaktikk. Formasjon 3:3. Variant 1.
                       Forsvarstaktikk. Formasjon 3:3. Variant 1.
                       Forsvarstaktikk. Formasjon 3:3. Variant 2.
                       Forsvarstaktikk. Formasjon 3:3. Variant 2.
                       Forsvarstaktikk. Formasjon 3:3. Variant 1.
                       Forsvarstaktikk. Formasjon 3:3. Variant 1.

                       Alle appene »

                       Fremtidlige apper
                       Forsvarsteknikk. Forflytning og snapping.
                       Forsvarsteknikk. Forflytning og snapping.
                       Forsvarsteknikk. Hindring av grep.
                       Forsvarsteknikk. Hindring av grep.
                       Forsvarsteknikk. Skyving.
                       Forsvarsteknikk. Skyving.

                       Alle appene »