no
Seminarer
06.09.2014-07.09.2014. Bulgaria. Gabrovo.  Elite Coaches Course
18.11.2013-21.11.2013. Hviterussland. Minsk.  Sjette samling
03.11.2013-13.11.2013. Tbilisi. Georgia.  Olympic Solidarity
06.06.2013-08.06.2013. Moldova. Chisinau.  Trenerkurs (EHF)
25.04.2013-26.04.2013. Armenia. Yerevan.  Trenerkurs (EHF)

Våre tilbud

International Handball Academy Scandinavia tilbyr sine tjenester i følgende arbeidsområder

1. Utarbeidelse og realisering av langsiktig spillerutviklingsprogram for nasjonale og regionale forbund.

2.Utarbeidelse og realisering av langsiktig spillerutviklingsprogram for klubber.

3. Treneropplæring for bruk av spillerutviklingsprogrammet ved forskjellige samlinger og en nettbasert opplæring.

4. Samarbeid med organisasjoner som driver treneropplæring.

Utvikling av den langsiktige spillerutviklingsprogrammet er basert på spillemodelen til landslaget eller A-laget

Fordeler ved å bruke programmet

1. Spilleprinsippene på landslaget/A-laget dominerer og de adopteres til spillerens fysiologiske forutsetninger i forskjellige aldersgrupper.

2. Prossesen for spillerutvikling fra de yngste aldersgruppene til de eldste gjennomføres etappevis. Ferdihetene og kunnskapen som spillerne får i starten, vil være grunnlaget for videre innlæring av mer kompliserte håndballelementer i de neste etappene av prossesen.

3. Opplæring av håndballelementene, forskjellige taktiske kombinasjoner og samspill som trengs på landslaget pågår på klubbnivå. På denne måten på landslagssamling får treneren muligeten til å trene forskjellige spillsituasjoner mot konkret motstander, i stedenfor å bruke den samme tiden for trening av teknikk og taktikk. 50-70% av treningstiden på landslagssamlingene brukes på å løse oppgaver som bør løses i klubbene.

4. Øke taktisk spekter på landslaget/A-laget for å bruke kompliserte kombinasjoner der alle spillerne innvolveres samtidig, som gjelder spill både i angrep og forsvar.

5. Samle sammen trenere som jobber både i klubb og landslag. Denne samlimgen er for å finne lik standard som gjelder håndballteknikk, lik oppfatning av taktiske samspill og kobinasjoner og samme treningsmetoder. Hver trener med bruk av sin kompetanse og erfaring bør bidra til å utvikle en felles nasjonal spillerutviklingssystem, slik at alle drar i samme retning.

Etapper for utarbeidelse av spillerutviklingsprogram

Første etappe

1. Å lage en spillemodel på landslaget/A-laget, som gjelder både angrep og forsvar.

2. Å lage en struktur for forskjellige konkurranseformer i forskjellige aldersgrupper.

3. Å lage en struktur for organisering med oversikt over antall treningstimer i hver aldersgruppe.


Andre etappe

1. Bearbeide og analysere materielet som var innhentet i den første etappen med bruk av IHA håndballmetodikken.

2. Å lage en langsiktig spillerutviklngsprogram.

3. Treneropplæring for bruk av spillerutviklingsprogrammet.


Tredje etappe

1. Praktisk realisering og videreutvikling av spillerutviklingsprogrammet.

2. Treneropplæring med fordypning av materialet.


System for treneropplæring

Systemet for treneropplæringen er basert på spesielt utarbeidet progream, som inneholder teoretiske forelesninger og pratisk opplæring.

Treneropplæringen kan gjennomføres ved tre ulike størrelser: minimal, medium og maksimal.

Minimal opplæring gjennomføres med 6 forskjellige samlinger i løpet av august - desember. En samling gjennomføres på en dag med 5 forelesninger - 7,5 klokketimer. Total antall timer for 6 samlinger er 45 klokketimer.

Medium opplæringgjennomføres med 6 forskjellige samlinger i løpet av august - desember. En samling gjennomføres på to dager med 7forelesninger - 10,5 klokketimer. Total antall timer for 6 samlinger er 63 klokketimer.

Maksimal opplæringgjennomføres med 6 forskjellige samlinger i løpet av august - desember. En samling gjennomføres på tre dager med 9forelesninger- 13,5 klokketimer. Total antall timer for 6 samlinger er 81 klokketimer.


Prisen for klubbpakke

Klubbpakken er en tjeneste som inneholder et IT-verktøy og obligatorisk treneropplæring

IT-verktøy

IT-verktøyet inneholder en tilgang til informasjonsdatabasen per trener (bruker), som har en fast grunnpris på 3 000 kr for en håndballsesong (1. august - 31. juni).

Årsplan i økter (kommer i tillegg til grunnprisen):

B.sk. 2 - 399 kr./sesong

B.sk. 3 - 399 kr./sesong

B.sk. 4 - 699 kr./sesong

B.sk. 5 - 699 kr./sesong

B.sk. 6 - 999 kr./sesong

B.sk. 7 - 999 kr./sesong

B.sk. 8 - 1499 kr./sesong

Kun én trener (bruker) kan få tilgang til maks. to årsplaner.

Avtaletid:

3-4 år - 15% rabatt på hele IT-verktøyet

5 år eller over - 20% rabatt på hele IT-verktøyet

Treneropplæring


Minimal opplæring - kr 45 000,- eks. mva.

Medium opplæring - kr 63 000,- eks. mva.

Maksimal opplæring - kr 81 000,- eks. mva.

Dekning av reiseutgifter kommer i tillegg.


Forespørselskjema

Navn og etternavn
Telefon
E-post
Klubbnavn
Antall trenere
B.Sk K2
B.Sk K3
B.Sk K4
B.Sk K5
B.Sk K6
B.Sk K7
U.Sk K8
Opplæring


Avtaleperiode (antall år)
Anti-bot protection CAPTCHA
Tast inn koden*

Våre samarbeidspartnere
FHG

Authorization
Advarsel: kopiering, printing og deling av meterialet er forbudt.

Apple

Android

Apper i salg
Leker i håndball. Alder fra 6 til 10 år.
Leker i håndball. Alder fra 6 til 10 år. Leker i håndball. Alder fra 6 til 10 år.
Leker i håndball. Alder fra 6 til 10 år.
Leker i håndball. Alder fra 11 til 13 år.
Leker i håndball. Alder fra 11 til 13 år. Leker i håndball. Alder fra 11 til 13 år.
Leker i håndball. Alder fra 11 til 13 år.
Leker i håndball. Alder fra 14 år og eldre.
Leker i håndball. Alder fra 14 år og eldre. Leker i håndball. Alder fra 14 år og eldre.
Leker i håndball. Alder fra 14 år og eldre.

Alle appene »

Apper under produksjon
Forsvarstaktikk. Formasjon 3:3. Variant 1.
Forsvarstaktikk. Formasjon 3:3. Variant 1.
Forsvarstaktikk. Formasjon 3:3. Variant 2.
Forsvarstaktikk. Formasjon 3:3. Variant 2.
Forsvarstaktikk. Formasjon 3:3. Variant 1.
Forsvarstaktikk. Formasjon 3:3. Variant 1.

Alle appene »

Fremtidlige apper
Forsvarsteknikk. Forflytning og snapping.
Forsvarsteknikk. Forflytning og snapping.
Forsvarsteknikk. Hindring av grep.
Forsvarsteknikk. Hindring av grep.
Forsvarsteknikk. Skyving.
Forsvarsteknikk. Skyving.

Alle appene »